University of Auckland    Department of Computer Science     Stage One Wiki     COMPSCI111 Web Site Map

COMPSCI111 - Stage One Wiki

Teaching Staff

 1. Ann Cameron
 2. Damir Azhar
 3. Angela Chang
 4. Pat Riddle
 5. Mike Barley

Students

As part of your second lab, please place an internal link to your user page here. Please do not delete the contents of this page. Please do NOT delete this.

 1. Srikar Masanam
 2. Andew Lee
 3. Elise Hinomoto
 4. Anamaria Ah Kuoi
 5. Kaisara Pao-Salu
 6. Mustafa Qasimi
 7. Qiong Zhou
 8. Ash Fernandes
 9. Junsu Yoo
 10. Xintong Li
 11. YuQuan Cao
 12. Brandon Han
 13. Sunwoo Kim
 14. Tom Castro
 15. Randall Lee
 16. Zain Malik
 17. JITONG WANG
 18. Kieran Findlay
 19. Aveeraj Kuckreja
 20. Joy Hunter
 21. <<<<<<<<<<<Song Gao>>>>>>>>>>>>>>
 22. Jane Tang
 23. Damian Husted
 24. Sung Min Cho
 25. Christopher Li
 26. Angenita Lousi
 27. Hussel Suriyaarachchi
 28. Brent Wong
 29. Javier Garrido
 30. David Wang
 31. Tim Strange
 32. Tianyuan Cai
 33. Andrei Milivojevic
 34. Sarah Hao
 35. Simon Ou
 36. Debbie Larkins
 37. Andy Kim
 38. Kelly Zhuang
 39. David Huo
 40. Yating Mai
 41. Tianyi Qi
 42. Nicholas Brunner
 43. Jacques Cantin
 44. Dong Jun Oh
 45. Sivaan Naicker
 46. Matthew Isho
 47. Minsang Ju
 48. Adi Menon
 49. Finn Murphy
 50. Austen Edge
 51. Sin Jun Chong
 52. Smriti Taneja
 53. Michael Johnson
 54. Jacob Rowland
 55. Nathan Roberts
 56. Annalyce Openshaw
 57. Daniel Soriano
 58. Sai Abhishek
 59. Rosanne Choy
 60. Jordan Pauw
 61. Zhao Yan
 62. Ethan Verner
 63. Sumayya Marjan
 64. Bruce Ng
 65. Christian White
 66. Phuong Phan
 67. Junior Koria
 68. Tom Smithers
 69. Eileen Yang
 70. Sam Uatahausi
 71. Farzad Khaleghi
 72. Sean Lyndon Malvar
 73. Luke Agnew
 74. Sam Napier
 75. Jordan He
 76. Xingyu Chen
 77. Jia Liu
 78. Sharaf Rizwan
 79. Luke Butler
 80. Jean Wang
 81. Hareen Sendanayake
 82. Wong Hong Kai
 83. Joanne Castelino
 84. Jiheng Peng
 85. Eric Chen
 86. Tyler Hindmarsh
 87. Daniel Lee
 88. Dinah Tu'ihalangingie
 89. Wang Lin Kim
 90. HeeJun Park
 91. Stanley Ma
 92. Joshua Gunawan
 93. Leony Angela
 94. Susanna Thapa
 95. Cameron Christensen
 96. Mingyang Guo
 97. Jono Kemball
 98. Kiran Sangha
 99. Max Daniels
 100. Michael Catterall
 101. Linda Thavongsy
 102. Alex Chick
 103. James Lamberton
 104. Byung Joe Kim
 105. Simon Mang
 106. Kaveesha Ranmuthu
 107. Wesley McCree
 108. Hirunidilshani Jayatissa Kaluwa dewage
 109. Yewon Yi
 110. Luciano Cassin
 111. Shiree Stonestreet
 112. Murray Freeth-Edwards
 113. Damon Burdett
 114. Sarah Lin
 115. Lingxi Zhan
 116. Harris Ong
 117. Idreis Abdo
 118. Zishaan Jan
 119. Scott Payne
 120. Lieske Beach
 121. Aiden Xiao
 122. Guan Xin Miao
 123. Saint Chong
 124. Xu Yifei
 125. Jesse Harman
 126. Katie Stephens
 127. Arsalan Abdollahi
 128. Yifei Cheng
 129. Thomas Wingfield
 130. Mark Lister
 131. Navaneeth Alle
 132. Alex Zhang
 133. Mark Robinson
 134. Alan Lo
 135. Jason Wu
 136. Nigel Bell
 137. Theresa Kent
 138. Annalise Clark
 139. Claudia Carolina
 140. Elfrida Stefani
 141. Jack Shen
 142. Ziyi Jiang
 143. Abhijiit Saravanakumar
 144. Shanice Wong
 145. Jimmy Pan
 146. Ernest Leung
 147. Cassie Burn
 148. Isaac Otukolo
 149. Priyasha Prasad
 150. Chenoa Heperi
 151. Elias Kaleta
 152. Monique Scott
 153. Van Chan
 154. Ann Le
 155. Michael Kim
 156. Anubha Sharma
 157. Emma Hagedoorn
 158. Jack Dodd
 159. Irene Hong
 160. Joshua Webb
 161. Carol Song
 162. Xiaoxin Yang
 163. Hope Ellwood
 164. Jing Ping
 165. Jingwen Zhao
 166. Anthony Winarto
 167. Claudia Evans
 168. Yunze Miao
 169. Xavier Garneau-Roughan
 170. Riki Jones
 171. Ryo Hasegawa
 172. Samuela Tabudravu
 173. Dennis Daniela
 174. Abby Mayo
 175. Henry Chheang
 176. Bjorn Harris
 177. Alvee Alam
 178. Finley Campbell
 179. Ethan Coombes
 180. Roshan Patel
 181. Athena Churchill
 182. Melissa Shorrock
 183. Taylor McPhun
 184. Yuwei Qu
 185. Chin Kit Chiu
 186. James Barclay
 187. Linjie Xu
 188. Bradley Wilcock
 189. Huiyi Zhang
 190. XUEHUA WU
 191. Jan Claridge
 192. John Kim
 193. Johnny Jiang
 194. Christian Valdez
 195. Jiang Yulin
 196. Ahmed Mahmoud
 197. Yasmin Patel
 198. Benjamin Jonathan Seto
 199. Jimmy Tong
 200. Andy Chang
 201. Kaye Arguelles
 202. Davyd Antipov
 203. Eryanto Widjaya
 204. Joshua Wood
 205. Czar Questin
 206. Jared Cox
 207. Kate Riegel
 208. Junyi Dong
 209. Jamie Sinclair-Eagle
 210. Kenny Yeung
 211. Amanda Zhao
 212. Siyi Pan
 213. Gaurav Jaiswal
 214. Jieun Park
 215. Patrick Yin
 216. John Seo
 217. John Ajero
 218. Eileen Liang
 219. Joanna Zhao
 220. Yaohui Ling
 221. Ruowen Yu
 222. Yue Liang
 223. WooYoung Nam
 224. Jeremiah Sanchez
 225. Stacey Williams
 226. Ted Roughton
 227. Isabel Yu
 228. Peter Fawzy
 229. Kevin Li
 230. Sang Byun
 231. William Richards
 232. Minsang Kim
 233. Seunghyun Min
 234. Dacmen Vong
 235. Anthony Ong
 236. Frazer
 237. Kenneth Kwok
 238. jiayi Tian
 239. Jianing liu
 240. Lazaro Seuseu
 241. Jonathan Harris
 242. Larry Lu
 243. Li Ruilin
 244. Yuchen Du
 245. Jianbin Liu
 246. Simon Delos Reyes
 247. Junjie Yuan
 248. Claresta John Ivies
 249. Henry Jiao
 250. Daniel Webb
 251. Yuxin Qiu
 252. Ben Faris
 253. Benjamin Olds
 254. Thomas Smith
 255. Youwei Huang
 256. Vandhna Sen
 257. Joshua Kent
 258. Justin Low
 259. Natisha Patel
 260. Jacqueline Yu
 261. Shane Tee
 262. Johnny Boulom
 263. Timothy Khou
 264. Jennifer Jang
 265. Morgan Boyes
 266. Suyeon Kang
 267. Jane Tang
 268. Tianyang LI
 269. Yavun Khar
 270. Luca Bostan
 271. Lizzie Catterson
 272. Yusra Rashid
 273. Justin Hwang
 274. Christopher Zheng
 275. Carl Hanson
 276. Beidi Wang
 277. Lucas Maqueda ;)
 278. David Sefuiva ;)
 279. Mary Li
 280. Jiang Yizhen
 281. Alex Liu
 282. Shangyue Li
 283. Shihui Zhou
 284. Yvonne Ma'u
 285. Peter Yuan
 286. Nikki Tajik
 287. Kaixin Yang
 288. Takuma Hioki
 289. David Rapana
 290. Arion Hudson
 291. Josh Shi
 292. Adrienne Lyndon
 293. Adrian Yee
 294. Ethan Ashby
 295. Wenxin Sun
 296. Michaela Fa'asolo
 297. Milan Law
 298. Abigail Chilcott
 299. Jinkai xiao
 300. Junlin Cao
 301. Ying How Chin
 302. Pranav Bhulabhai
 303. Shengyu Qi
 304. Jung Wook Park
 305. Sophie Rho
 306. Junxi Li
 307. Shen Ye
 308. Abrar Ahmed
 309. <3Jera Estong<3
 310. Caroline Bache
 311. Lindsey Gemmell
 312. Evan Robinson
 313. Chen YuChao
 314. Michael Chen
 315. Haonan Lu
 316. Alex Lu
 317. Zach Wang
 318. Amy Crawley
 319. Jae-Kook Lee
 320. Nitz Finauga Semilota
 321. Josh Davies
 322. Nicholas Cook
 323. Shuhul Bhan
 324. Nevada Kingi-Whata
 325. Rita Li
 326. Nguyen Ha Linh
 327. Aditya Chemburkar
 328. Aiden Bhej
 329. Liu Zimeng
 330. Daniel Shen
 331. Xi ZHU
 332. Yueyuan WANG
 333. Amy McMillan <3
 334. Sehwan Kim
 335. Tony Yuan
 336. Ruihao Zhang
 337. Jieun Lee
 338. Sahil Deo
 339. Fatimah Abdulamir
 340. William Que
 341. Haiyi Cheng
 342. Rangi Hall
 343. Carlos Cao
 344. Jessica Duan
 345. Michelle Mwanza
 346. Micah Bilbao
 347. Calina Panuve
 348. Shunqi Shi

This page was last modified 02:09, 17 September 2018.

Options
Log in