University of Auckland    Department of Computer Science     Stage One Wiki     COMPSCI111 Web Site Map

COMPSCI111 - Stage One Wiki

Staff

Students

Christian Ah Kuoi

Nicolas Zhang Sole

Natasha Mori (Grey)

Samantha Tian

Aryan Dwivedi (Blanco)

Jaime Lye

Rebecca Manning

Nicole Ngata

Oliver Ng

Xiaojia Tang

Ruohan Geng

Andre Boshoff

Lawrence Li

Michelle Obama (jordan)

Sharika Mahmud

bcai971

David Sagulrattanagosol

Ali

Aidan Siu

Praful Patel

Jaime Bahan

atan893

Jason

Isaac Chan

Ruhanthi Weeratunga

Luke Martin

Neil Huang

Luke Dorset

Max Vesper

Adrian Shui

Maggie

Giovanni Leiataua

Joe Tollemache

Dillon Qiu

Sleepy Joe (Mano Fournier)

Mackenzie Carkeek

Luke Thompson

Nannaphat Sumanuschai

Linh Phan

Kevin Phan

Josh Li

Isaac Tham

Keane Co

Ilyzah Erffian

Jess Deng

Logan Fitzpatrick

Sean Ng

Joshua Abenes

Jenisha Patel

Shan Jin

Nik Aisyah Lidiya

Evangeline Moverley

Miaomiao Shi

YuanZheng Huang

Josephine Park

Jack Xu

Ben Lowe

Jayden Pham

Scarlet Cho

Asmah Bano

Boston Thomson

Anushka Madho

Julius Searancke

Yixuan Ma

Zhen Fan

Oberlin Wei

Bohan Chen

Ahyoung Cho

Rushil Kumar

Dongfan Zhao

Aina Hazreen

Riefa Farah Farisya

Chang Liu

Minnapas Meteechaipirom

Haojie Mou

Nik Farhana

Katherine So

David Sagulrattanagosol

Han Lee

Ferdinand Hoven

Samuel Pallesen

Jennifer Shen

Benjamin Yuan

Erin Park

Peng Zhang

Meirui Li

Kiesya

keke gong

kelvin chen

Zayde Harford

Leo Baker

Sharika Mahmud

Jinian Deng

Zoe Huang

Jarrod Berry

Bianca Bangcong

Thomas Chien

Felix Joo

Wei Zhao

Kayla Gapultos

Danyaal Raza

Chenfeng Hai

Seung Yun Lee

Tian Mu

Sun Yu Lee

Ho Hyun Park

Book Srisuwannaket

Shane Lyca Elcarte

Yuanlai(Louis) Wang

Shaolin Zhang

Chenxi Zhou

Jiawei Chen

Fukai Liang

Lan Gorozhankin

Asia Areora

Jonathan Yang

Jiahao Chen

'Alisi Ma'asi

Lina Imai

Ryan Kondo

This page was last modified 06:03, 24 April 2023.

Options
Log in