University of Auckland    Department of Computer Science     Stage One Wiki     COMPSCI111 Web Site Map

COMPSCI111 - Stage One Wiki

Teaching Staff

 1. Ann Cameron
 2. Damir Azhar

Students

As part of your first lab, please place an internal link to your user page here. Please do not delete the contents of this page. Please do NOT delete this.

 1. Cameron Todd
 2. Christian Leo
 3. Ben Tan 🥶
 4. Jamie Lin💪
 5. julian engelmann😎
 6. Ben Garretson
 7. Shristi Kumar 🥰
 8. Brodie McInnes
 9. Kelvin Kok
 10. Nola Su
 11. Andrew Song
 12. Joyce Wang ✨
 13. Chang Sern Kim
 14. Sumin KIm
 15. V Nayyar
 16. Nora Lu
 17. Nathalie Waid
 18. Yali Lin
 19. David Sum
 20. Zachary Suryahimsa
 21. CLASS REP Lydia Chin
 22. Denny Pan
 23. Jingxiao Zhao
 24. Grace Yi
 25. Eric Jang
 26. G. Motufoua 🇼🇸
 27. Zoe Wu
 28. Daniel Yang
 29. Haoning Song
 30. Morina Zhao
 31. Zihao Wang
 32. Yue Wang
 33. Yuqing Qu
 34. Christina Li
 35. Junhong Li
 36. Anglin Cai (William)
 37. Simon Pan
 38. Yongqi Liang (Hana)
 39. Yutong Zhang
 40. Zhaohan Zhang
 41. Alicia Anderson
 42. Sam Kang
 43. Jingleng Wang
 44. Charlotte Zhao
 45. Jobandeep Singh
 46. Hongyu Chen
 47. Wenfei Gong
 48. Faseeha Hannan
 49. Tiantian Chen
 50. Yanjie Zhou
 51. Minghui Li
 52. Yilin Wang(Ellie)
 53. Jiaqi Wang
 54. Shiyi Mao
 55. Damien Lu
 56. Lifei Chen
 57. SiYu Zhang
 58. Gongyu Sun
 59. Ziran Zhang
 60. Cici Lu
 61. Stanley Findsen
 62. Yicong Zhang
 63. Daorui Wang
 64. Donglin Wei
 65. Liam Teo
 66. Elliot Lawrence
 67. Jonathan Kah
 68. Tuuuuuu
 69. Can🐋
 70. Jiahui Zhu
 71. Louise Skinner
 72. Kerun Zhu
 73. Thomas Clunie
 74. Michael Mar
 75. Dominic Kay
 76. Steven Cao
 77. Grace Zhao
 78. Samuel Kim :)
 79. Steven Khuong :)
 80. Gladys Park 💐
 81. Harlean Hansra
 82. Jonathan Wong
 83. Linying Huang🍬
 84. Jonny Jiang🦾
 85. Douglas Hoskin
 86. Colleen Gao
 87. Hong Geun Ahn
 88. Alex Wardega :)
 89. James Kohlhase
 90. Taua Poasa
 91. Summer Ha
 92. Aaron Heald 🎏
 93. Jiaying Meng
 94. Da Won Han
 95. Hzha308
 96. Seoha Lee
 97. Vince Ocampo
 98. Hong Yob Kim
 99. Thien Lu
 100. Minhyuk PARK
 101. George Fepuleai
 102. Kerong Zheng
 103. Marvin Schuster
 104. Helen Lu
 105. Reeshan Kishore
 106. Sixiang Shan
 107. Rahimah Rosali
 108. Sam Lecocq
 109. Dane Djajana (┛◉Д◉)┛彡┻━┻
 110. Jesse Lyu
 111. Eden Franklin :)
 112. Chrystal Wairepo
 113. Rocky Zhang
 114. Finnegan Maignot
 115. Siwon Kim
 116. Angelica Herbst
 117. Stefanie Mah🌻
 118. Nurin Farwizah 💕
 119. Rossmary Dela Cruz
 120. Sunmeet Klair
 121. Andrew Ham
 122. Grayson McGee
 123. Danning Kang
 124. Brian Hui
 125. Tyson Kim ¯\_(ツ)_/¯
 126. Xinrou Yuan
 127. Timothy Wang
 128. Abdul Afsharpur
 129. Dylan Laing-Mcconnell
 130. Eric Klijmeij
 131. Tahlequah Tiakia
 132. Rezvi Qays :))
 133. Daniel Gay 🐔
 134. Martin Chui
 135. Daniel Broide
 136. Jazmine Faunt
 137. Chloe Zhang
 138. Melissa Wilson
 139. Irene Zhang
 140. Madiha Amreen
 141. Tomica Saunders
 142. Hussin Farah
 143. Fergus Penrice
 144. Gurvishal Sandhu
 145. Nandi Ruan
 146. Laxshna Akilakumar :)
 147. Hamzah Patel
 148. Chante Leafa
 149. Hana Muhammed :)
 150. Junchen LIU
 151. Jessie Meng
 152. Amri Alham
 153. Michelle Zimmermann
 154. Matthew Lei
 155. Ellie Liang

This page was last modified 15:07, 16 March 2021.

Options
Log in